Doğa Ve Çevre Bilinci Sertifika Kursu

990.00 

5 adet stokta

Bu eğitim için Son 5 kontenjan kaldı.
SON BAŞVURU ZAMANI

Doğa Ve Çevre Bilinci Sertifika Kursuna kayıt için bizlere  +90 545 246 25 78  nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Yorumunu Ekle

Doğa Ve Çevre Bilinci Eğitimi

Doğa Ve Çevre Bilinci Sertifika Kursu www.limitsizegitim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Doğa ve çevre bilinci eğitimi, bireylere doğanın ve çevrenin önemini kavratmayı, onları korumaya teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamayı amaçlayan bir eğitim dalıdır. Bu eğitim, günümüzün kritik çevresel sorunları göz önüne alındığında her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Doğa ve Çevre Bilinci Eğitiminin Önemi:

 • Çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması gibi küresel sorunlara çözüm bulmak için: Doğayı ve çevreyi korumak için bilinçli ve sorumlu bireylere ihtiyaç vardır. Doğa ve çevre bilinci eğitimi, bireylere bu konularda bilgi ve beceri kazandırarak bu sorunlara çözüm bulmaya katkıda bulunabilir.
 • Sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek için: Sürdürülebilir bir yaşam tarzı, doğanın ve çevrenin ihtiyaçlarını gözeterek yaşamayı ve gelecek nesiller için doğal kaynakları korumayı ifade eder. Doğa ve çevre bilinci eğitimi, bireylere bu konuda farkındalık kazandırarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlayabilir.
 • Bireylerin yaşam kalitesini artırmak için: Doğayla iç içe olmak ve temiz bir çevrede yaşamak, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkiler. Doğa ve çevre bilinci eğitimi, bireylere doğayla bağlantı kurma ve çevreyi koruma konusunda teşvik ederek yaşam kalitesini artırır.

Doğa ve Çevre Bilinci Eğitimi Nasıl Verilebilir:

 • Okullarda: Doğa ve çevre bilinci eğitimi, müfredatın bir parçası olarak tüm eğitim kademelerinde verilebilir. Bu eğitimde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı etkinlikler, doğa gezileri ve atölye çalışmaları da yer alabilir.
 • Ailede: Aileler, çocuklara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak için önemli bir rol oynar. Aileler, çocuklarla birlikte doğada vakit geçirerek, çevreyi korumaya yönelik örnek davranışlar sergileyerek ve çevresel konularda sohbet ederek bu bilinci aşılayabilirler.
 • Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları, çeşitli eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve atölye çalışmaları aracılığıyla doğa ve çevre bilinci eğitimine katkıda bulunabilirler.
 • Medya: Medya, doğa ve çevreye ilişkin haberler ve belgeseller yayınlayarak, kamuoyunda farkındalık yaratabilir ve bu konularda bilgi ve bilinç seviyesini yükseltebilir.

Doğa ve Çevre Bilinci Eğitimi İçin Öneriler:

 • Eğitimin her yaştan bireye hitap etmesi: Doğa ve çevre bilinci eğitimi, küçük yaştan itibaren verilmeli ve her yaştan bireye hitap edecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Eğitimin teorik ve uygulamalı içerikleri barındırması: Eğitimde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı etkinlikler, doğa gezileri ve atölye çalışmaları da yer almalıdır.
 • Eğitimin güncel çevresel sorunlara odaklanması: Eğitimde güncel çevresel sorunlara ve bu sorunlara çözüm bulmaya yönelik bilgilere yer verilmelidir.
 • Farklı disiplinlerin işbirliği ile eğitim verilmesi: Doğa ve çevre bilinci eğitimi, biyoloji, coğrafya, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin işbirliği ile verilmelidir.

Doğa ve çevre bilinci eğitimi, gelecek nesiller için sağlıklı bir dünya bırakmak için kritik öneme sahiptir. Bu eğitim, bireylere doğanın ve çevrenin önemini kavratarak, onları korumaya teşvik ederek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlayarak daha yaşanabilir bir dünya inşa etmemize katkıda bulunabilir.

Doğa Ve Çevre Bilinci Eğitimi Sertifikası Nereden Alınabilir?

Doğa Ve Çevre Bilinci Sertifika Kursu www.limitsizegitim.com adresini ziyaret edebilir, kayıt için bizlere  +90 545 246 25 78  nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Doğa Ve Çevre Bilinci Sertifika Kursu
Doğa Ve Çevre Bilinci Sertifika Kursu
Limitsiz Eğitim
Logo

Eğitim Bilgi Talep Formu